Kurple Fantasy, 19.6%

Cross Strains/Origin:

Grandaddy Purple x OG Kush

 

4 Most Prevalent Terpenes:

Limonene

Caryophyllene

Myrcene

Pinene