Sour OG, 24%

Cross Strains/Origin:

Sour Diesel x SFV OG Kush

 

4 Most Prevalent Terpenes:

Limonene

Myrcene

Linalool

Pinene