Sour Banana Sherbet, 22%

Cross Strains/Origin:

Sour Diesel x Banana Sherbet

 

4 Most Prevalent Terpenes:

Myrcene

Caryophyllene

Humulene

Linalool